Webová burza výzkumných témat pro bakalářské či magisterské práce

Portál Vědavakci.cz je webovou burzou výzkumných témat, která vytváří společný prostor pro sdílení nabídek prakticky zaměřených aplikovaných výzkumů a poptávek po nich. V rámci propagace portálu byla realizována řada dílčích aktivit. Proběhlo více než 30 individuálních návštěv na vysokých školách po celé České republice (např. Praha, Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Jihlava, Liberec, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Ústí nad Labem). Vybrané vysoké školy byly rovněž osloveny prostřednictvím emailu, přičemž vybraní prorektoři a proděkani relevantních fakult byli osloveni emailem přímo. Portál byl rovněž představen prostřednictvím posterové prezentace na Zoologických dnech Brno 2013. Abstrakt byl uveřejněn ve sborníku abstraktů z této konference (http://zoo.ivb.cz/doc/sborniky/sbornik_2013.pdf).

Vedle vysokých škol byly rovněž osloveny neziskové organizace. Bylo osloveno více než 900 neziskových organizací prostřednictvím informačních kanálů Zeleného kruhu, ale i prostřednictvím informačních kanálů našich partnerů.Možnosti portálu Vědavakci.cz byly rovněž představeny v průběhu Valné hromady České rady dětí a mládeže (http://www.crdm.cz/view.php?cisloclanku=2013040003).

S webovou burzou se měla možnost seznámit i široká veřejnost, a sice v rámci tématického večera spojeného s výstavou Kartografie naděje: Příběhy sociální změny, která proběhla v DOX – Centru současného umění (http://www.dox.cz/cs/doprovodne-akce/vyzkum-uzitecny-vyzkum-nebezpecny).

V rámci portálu Věda v akci proběhla rovněž výzva na podporu studentských výzkumů, které vznikly ve spolupráci s neziskovou organizací. Bylo podpořeno celkem 5 studentských prací:

  • *Motivace v dobrovolnickém cestovním ruchu formou WWOOF (WWOOF.cz)
  • *Popis a vlastní zhodnocení vývoje a transparentnosti obchodu se zbraněmi v rámci ČR, a srovnáním situace s dalšími státy EU (Nesehnutí)
  • *Vlivy působící na školní úspěšnost romských dětí žijících v prostředí sociálního vyloučení (Darjav)
  • *Ekonomická analýza občanského sdružení YMCA v ČR (YMCA ČR)
  • *Legislativní analýza pro Zelený kruh (Zelený kruh)

Web portálu: http://vedavakci.cz