Semináře JČU v rámci tuzemských kurzů výměny informací

V rámci kurzu výměny informací proběhl seminář 4.1.2012, který rozšiřuje výuku předmětu Seminář z letní praxe z aplikované ekologie I-IV.

Seminář měl charakter workshopu, kdy se studenti rozdělili do čtyř skupin podle tematického zaměření svých letních praxí. Tak vznikly skupiny: 1) soukromý sektor, 2) státní sektor, 3) biomonitoring na Šumavě a 4) záchranné stanice živočichů. Cílem byla diskuze o výhodách a nevýhodách různých typů pracovního zaměření, včetně rozdílů v pracovní době, míře zodpovědnosti a platových podmínek na různých pracovištích, kde studenti vykonali svoji letní praxi. Tento seminář měl charakter workshopu, kde důležitou součástí byly postery jednotlivých skupin.

Zúčastnilo se celkem 11 studentek. Dále jsou výsledkem 4 postery vyhotovené pro diskuzi o letních praxích, kterou studenti vykonali v létě 2011.

Další diskusní seminář proběhl 4.4.2012  o uplatnění absolventů přírodních věd v oblasti životního prostředí. Seminář vedla Katarzyna Slodczyk, která pracuje v projektu EcoJobs – CEE. Obsah semináře byl členěn do tří základních částí. Prvním bodem programu bylo vymezení termínu zelená pracovní místa (ve světě se užívá název green jobs), popis vývoje počtu zelených míst ve světě a předpokládané tendence do budoucna. Dále byly představeny potenciální rizika uplatnění absolventů přírodovědných oborů a možnosti, jak jim předcházet. V druhé části představila Katarzyna Slodczyk portál EcoJobs a jeho využití pro absolventy při hledání zelených pracovních míst. Tento portál má nejen význam pro zprostředkování seznamu absolventů a volných pracovních míst, ale je též platformou pro diskuzi zkušeností a sdílení informací o zaměstnání v oblasti životního prostředí. Ve třetí části byla diskuze na téma uplatnění absolventů v praxi a nové možnosti, jak hledat či vytvářet vlastní zaměstnání v oboru. Tento seminář byl primárně určen pro studenty předmětu Letní praxe z aplikované ekologie, akce byla však otevřena i pro ostatní studenty a vyučující Přírodovědecké fakulty, JU v Českých Budějovicích. Celkem se zúčastnilo 13 studentů a 23 studentek .

V průběhu letních měsíců 2012 a 2013 probíhali další odborné praxe studentů v délce 1-3 týdny, pro které byl uspořádán seminář z letní praxe z aplikované ekologie I-IV. Dne 12.12. 2012 proběhl seminář, který měl charakter workshopu, kdy se studenti rozdělili do čtyř skupin podle tématického zaměření svých letních praxí. Dne 9.1.2013 pak proběhla diskuse s absolventy PřF oboru Péče o životní prostředí, kde si navzájem předaly zkušenosti dobré praxe. Cílem byla diskuze o výhodách a nevýhodách různých typů pracovního zaměření, včetně rozdílů v pracovní době, míře zodpovědnosti a platových podmínek na různých pracovištích.