Exkurze Krajina euroregionů

Na začátku podzimního semestru 2013 (30.9 – 5.10) proběhl kurz Krajina euroregionů (KBE/018) v oblasti Rychlebských hor, Žulovské pahorkatiny, polského Klodska a Stolových hor. Cílem kurzu je uvědomit si různé vlivy (přírodní, kulturní, historické, ekonomické), které působí na krajinu a vnímat je ve vzájemných souvislostech.

Důležité je také naučit se vnímat českou krajinu ve středoevropském kontextu; poznat regionální specifika a srovnat příhraniční krajiny v daném regionu. Na rozdíl od předchozích let, kdy byl kurz zaměřen více na českou část euroregionu, chtěli jsme letos, aby obě příhraniční oblasti byly zastoupeny stejnou měrou. Proto jsme strávili stejnou část exkurze (tři dny) v Čechách i v Polsku s celkovou dobou trvání kurzu šest dní. Z přírodních vlivů na krajinu bylo možné demonstrovat modelování reliéfu kontinentálním ledovcem v oblasti Žulovské pahorkatiny až po pískovcové věže Stolových hor. Exkurze zahrnovaly část pojednávající o klimatu, vegetaci či fauně dané oblasti. Vliv lidské činnosti jsme si ukázali na případu lomů, zvyšujících geodiverzitu krajiny. Pozadu nezůstala též kulturní stránka, kdy jsme navštívili řadu sakrálních památek (např. Neratov, kostel na Boží hoře), umělecké předměty v krajině, jejichž autorem je Rychlebská excentrická záležitost (např. židle na Lánském vrchu). Lázně Jeseník a obnovené prameny byly dokladem věhlasu tohoto kraje v devatenáctém století. Zajímavou částí byla návštěva centra hnutí Brontosaurus, které má na Jesenicku řadu projektů zaměřených na obnovu krajiny, mimo jiné i v místech zaniklých obcí po odsunu německého obyvatelstva. Výklad místního historika pana Macháčka nám pak pomohl zarámovat vývoj zdejší oblasti do historických souvislostí.

V roce 2012 jsme (studenti JČU) navštívili Euroregion Pomoraví-Weinviertel. Z této oblasti jsme se zaměřili na oblast Lednicka a Mikulovska a přilehlého rakouského příhraničí. První den jsme navštívili Pfaffenshlag (oblast staroslovanského osídlení), po té jsme absolvovali exkurzi do Přírodní památky Betlém u nádrže Nové Mlýny a v závěru dne jsme si prohlédli park v Lednici s výkladem Ing. Daniely Vítovské. Druhý den jsme absolvovali exkurzi po Lednicko-Valtickém areálu pod vedením Dr. Markéty Flekalové. Cesta začínala v Lednici a směřovala na Pohansko, kde jsme obdivovali nejen známé naleziště staroslovanského osídlení, ale měli jsme zde i odborný výklad a ukázky bojové techniky v nedalekém vojenském bunkru „řopíku“. Třetí den naše exkurze zamířila do okolí Mikulova, kde jsme šli směrem na Svatý kopeček s výhledem na nedaleký lom. V odpolední části jsme viděli místní geologickou sbírku a zdolali Stolovou horu s výhledem do kraje. Poslední den exkurze jsme shlédli Muzeum železné opony a nedalekou kolonádu na Reistně. Na rakouské straně jsme pokračovali na hrad Falkenstein a historické poutní místo Maria Dreichen. Ke všem navštíveným místům měli studenti připravené eseje, kdy seznámili ostatní studenty s problematikou formou krátkého výkladu.