Vzdělávací metodika pro kurs Ekonomie a životní prostředí

Publikace shrnuje pět typů aktivit, které lze využít ve výuce zaměřené na hledání souvislostí mezi středoproudou ekonomií a environmentálními a sociálními problémy na úrovní středoškolské či vysokoškolské. Každý typ aktivity je podrobně popsán na konkrétním v praxi uskutečněném příkladu, a současně je vysvětlen její obecnější princip (zobecnění), takže učitel může daný typ aktivity přizpůsobit vlastnímu tématu, textu apod. Plný text metodiky je dostupný zde.