Proběhla "letní" škola I. s tématem Region a regionální výuka

Lipka, školské zařízení pro environmentální vzdělávání v Brně ve spolupráci s Centrem pro otázky životního prostředí UK zorganizovalo ve dnech 7.–9. března 2014 "letní" školu na Rychtě (Krásensko), v prostředí Drahanské vrchoviny. Jejím hlavním tématem byly poznatky a zkušenosti o regionu a regionální výuce.

Lipka, školské zařízení pro environmentální vzdělávání v Brně ve spolupráci s Centrem pro otázky životního prostředí UK zorganizovala "letní" školu na Rychtě (Krásensko), v prostředí Drahanské vrchoviny. Letní škola MOSUR byla určena pro bakalářské a magisterské studenty mimopražských vysokých škol sezájmem o další vzdělávání, společné zážitky a environmentální výchovu. Jejím hlavním tématem byla regionální výuka.

Na letní škole jsme se tomuto tématu věnovali ve vztahu k regionu a jeho přírodním a kuturním zvláštnostem. V programu třídenního pobytu v prostředí Drahanské vrchoviny byla zahrnuta návštěva zaniklé středověké osady doplněná o výklad archeologa dr. Ludvíka Belcrediho a putování po naučné stezce Rakovecké údolí. Zájemci se vydali prozkoumat podzemí jeskyně Piková dáma v Moravském krasu, nebo na vycházku do okolí Holštejna a místních jeskyní a závrtů. Součástí byla i prohlídka obce Krásensko, ukázky výukových programů pracoviště Rychta, příklady dobré praxe a představení místních zajímavostí.

Akce se zúčastnilo 20 mimopražských studentů a byla hrazena z projektu Mezioborová síť udržitelného rozvoje – MOSUR.

Fotografie z letní školy

Kontaktní osoba z Lipky:

Mgr. Kateřina Mrázková, Ph.D., E: katerina.mrazkova(at)lipka.cz, T: 543 420 825