Modulový kurz "Životní prostředí a globalizace v interdisciplinárním pohledu"

Kurz "Životní prostředí a globalizace v interdisciplinárním pohledu" se skládá ze tří e-learningových modulů a je zakončen letní školou. Jednotlivé moduly i letní školu lze zapisovat samostatně; studenti, kteří se hodlají zúčastnit celého cyklu, mají přednost (počet míst je omezen).

Cílem programu je představit holistický koncept trvale udržitelného rozvoje ve vztahu k současným globálním a regionálním procesům a podpořit jej příslušnými metodologickými nástroji pro praxi a samostatný výzkum této problematiky. V souvislosti s tím studenti získají kompetence nezbytné k analýze a pochopení problémů udržitelnosti, osvojí si schopnost aktivně pracovat na jejich řešení. Forma vzdělávání zahrnuje problémově orientovanou týmovou práci, a to s využitím virtuálních složek a informačních a komunikačních technologií. Kurz je veden v online prostředí v anglickém jazyce. Každý modul je ohodnocen 2 ECTS kredity.

 

O co jde? Modulový e-learningový kurz

Kde bude? Online

Kdy? říjen 2013 - leden 2014 (zimní semestr)

Deadline přihlášek? 25.9.2013

Kdo ji organizuje? COŽP UK v předchozí spolupráci s Leuphana University of Lüneburg, Německo

Kurz je akreditován Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze a každý modul je ohodnocen 2 ECTS kredity. Modul pro zimní semestr je veden pod názvem a kódem: Globalisation and Sustainable Development (YBQ006).

 

IMG 0915

 

Modul 1: Introduction to Sustainability - v roce 2013 se nevyučuje


Modul "Introduction to Sustainability" má představit koncept trvale udržitelného rozvoje ve vztahu k procesu globalizace (globální změny, hlavní ekologické problémy různých přístupů ke globalizaci, principy udržitelného rozvoje). V této souvislosti studenti získají kompetence nezbytné k analýze a pochopení problémů udržitelnosti, osvojí si schopnost aktivně pracovat na jejich řešení. Rozvinou schopnost komunikace v anglickém jazyce a zvládat virtuální prostředí, naučí se kriticky myslet a diskutovat o získaných poznatcích se svými kolegy. Modul se bude věnovat historii a hlavním výzvám udržitelného rozvoje (globální změny, hlavní environmentální problémy, hlavní sociální problémy, globalizace); principů trvale udržitelného rozvoje. Poskytne základní přehled o „sustainability science"; jeho část bude věnována diskuzím studentů o tématech udržitelnosti, která je zajímají. Jazykem výuky formou e-learningu je angličtina.

 

Modul 2: Globalization and Sustainable Development


V tomto kurzu se studenti zorientují v příležitostech a rizicích globalizačních procesů, a to z pohledu různých oborů; hlavní principy globalizace včetně konceptu syndromů globálních změn budou představeny jak teoreticky, tak i na konkrétním případu ze světa. K praktickému obsahu patří zvládnutí práce s případovou studií zabývající se globální problematikou. Cílem je zorientovat se v problémech globalizace, naučit se integrovat různé perspektivy, a to s důrazem na propojení a vztahy, přistupovat k příležitostem a rizikům globalizace z různých úhlů pohledu. Studenti získají informace o případové studii ze vzdálené části světa, na které si uvědomí rizika spojená s rozvojem a vytvoří krátkou odbornou esej jako základ pro praktický výzkum případových studií. Jazykem výuky formou e-learningu je angličtina.

Absolventi kurzu se mohou zúčastnit mezinárodní "letní" školy na přelomu března a dubna, která probíhá v rámci European Virtual Seminar.

 

V letním semestru 2014 poběží další 2 moduly - Modul 3: Regional Sustainability Case Studies a Modul 4: Letní škola

Pro registraci zájmu a více informací kontaktujte Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

esf