Pro studenty rok 2013/14

Přehled nabídek pro studenty vysokých škol v akademickém roce 2013/2014

Vzhledem k evropským projektovým pravidlům je vždy dána přednost studentům českých mimopražských institucí.

 

Název kurzu

Co?

Pro koho?

Kde?

Kdy?

Deadline přihlášek?

Více informací?

Letní škola v Krušných horách

NEBĚŽÍ

Týdenní letní škola o konceptu udržitelnosti v Krušnohorském regionu - osudy kraje a lidí z pohledu různých historických období a viditelné projevy v současnosti, základy výzkumu v oblasti analýzy aktérů, jazyk kurzu - ČJ a AJ Studenti bakalářského a magisterského stupně Oblast Horního Jiřetína a Božího Daru 1.-8.9.2013 30.7.2013 Link
Odborná exkurze Graz Exkurze do rakouského univerzitního města Graz, jazyk kurzu - AJ Studenti bakalářského a magisterského stupně Graz a okolí 8.-15.9.2013 31.8.2013 Link

Introduction to Sustainability (Modul 1)

NEBĚŽÍ

Jednosemestrální mezinárodní e-learningový kurz o základech konceptu udržitelnosti, jazyk kurzu - AJ Studenti vyšších ročníků bakalářského a magisterského stupně Online říjen 2013-leden 2014 27.9.2013 Link
Globalization and Sustainable Development (Modul 2) Jednosemestrální mezinárodní e-learningový kurz o příležitostech a rizicích globalizace s příklady kauz (ne)udržitelného rozvoje ve světě, jazyk kurzu - AJ Studenti vyšších ročníků bakalářského a magisterského stupně Online říjen 2013-leden 2014 27.9.2013 Link
European Virtual Seminar on Sustainable Development Dvousemestrální mezinárodní e-learningový kurz v oblasti udržitelného rozvoje vyučovaný Open University of the Netherlands a dalšími partnery z 9 evropských univerzit, možnost účasti na jarní škole, jazyk kurzu - AJ Studenti vyšších ročníků bakalářského a magisterského stupně Online (jarní škola v ČR) říjen 2013-březen 2014, (jarní škola v dubnu 2014) 27.9.2013 Link
International Spring School on Sustainable Development 2014 Týdenní mezinárodní jarní škola o konceptu udržitelnosti a příklady z praxe, ve spolupráci s Open University of the Netherlands, jazyk kurzu - AJ Studenti vyšších ročníků bakalářského a magisterského stupně Týnec nad Sázavou 30.3.-5.4.2014 31.1.2014 Link