CzechGlobe

czechglobeCentrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., dále jen CzechGlobe, je špičkové vědecké pracoviště Akademie věd České republiky, které prostřednictvím nejmodernějších vědeckých metod a technik zkoumá projevy a dopady globální změny klimatu.

Z poznatků CzechGlobe čerpá důležité informace pro řízení země vláda České republiky, dále Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství, Český hydrometeorologický ústav, Lesy České republiky a další významné státní instituce.

CzechGlobe je rovněž důležitým zdrojem informací pro vědeckou a univerzitní obec v České republice. Partnery CzechGlobe jsou například Karlova univerzita, České vysoké učení technické v Praze, Mendelova univerzita v Brně, Technická univerzita VŠB v Ostravě nebo Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

V rámci evropské výzkumné komunity je CzechGlobe součástí evropského programu ESFRI. (Evropské strategické fórum pro infrastrukturu výzkumu).  V programu ESFRI je CzechGlobe součástí evropského integrovaného výzkumného systému pro sledování uhlíku ICOS (Integrated Carbon Observation System) a navíc zde plní roli školícího centra a koordinátora spolupráce se zeměmi Visegrádské čtyřky, Karpatské iniciativy a dále s Ukrajinou, Běloruskem a Ruskem. Kromě zapojení do infrastruktury ICOS je CzechGlobe v rámci programu ESFRI také součástí infrastruktury leteckého průzkumu Země s názvem EUFAR (European Fleet for Airborne Research in Environmental Sciences).

Zapojené osoby

Mirka Šprtová

Odkazy

web CzechGlobe: http://www.czechglobe.cz