Centrum pro otázky životního prostředí UK

 

Lo-kniha_mala

Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze (COŽP UK) je koordinátorem projektu. S cílovou skupinu tohoto projektu, tedy s vyskoškolskými studenty a pedagogy, úzce spolupracuje již od svého založení v roce 1992. COŽP UK dále získává, zpracovává a zprostředkovává informace týkající se udržitelného rozvoje, iniciuje vznik studijních programů, oborů a předmětů, napomáhá jejich akreditaci. Cetnrum pro otázky životního prostředí navazuje kontakty s odborníky v příslušných oborech a spolupracuje také se zahraničními institucemi. Výsledky své činnosti se snaží zprostředkovat nejen odborníkům, ale také široké veřejnosti.

UK_logo_hnede

Vybrané projekty COŽP UK v oblasti vzdělávání

 

Fórum vysokoškolských učitelů: vzdělávání pro udržitelnou budoucnost se konstituovalo na základě iniciativy COŽP UK jako volná organizace členů, kteří mají společný zájem o vysokoškolské vzdělávání v oboru životního prostředí a udržitelného rozvoje. Cíle Fóra směřují k vyjasňování a vytváření obsahu, rozsahu a metod vzdělávání pro udržitelný rozvoj včetně spolupráce s praxí. V dlouhodobém horizontu by tento orgán měl rovněž zajišťovat vzájemnou informovanost o činnosti jednotlivých členů, posilovat spolupráci při přípravě studijních programů a materiálů, při výzkumné práci a projektech.

 

COŽP UK se také zapojilo do mezinárodního projektu Virtual Campus for a Sustainable Europe (VCSE) v letech 2007-2009 (European Commission, DG EACEA).

 

Dalším projektem COŽP UK zaměřeným na vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje je 3-LENSUS: Lifelong Learning Network for Sustainable Development. Jeho cílem je zapojení univerzit a různých jiných aktérů na regionální úrovni do vzdělávacích sítí, rozvíjet nové regionální vzdělávací sítě a ustavovat Regionální centra expertizy.

 

Zapojené osoby

  • Jiří Dlouhý
  • Jana Dlouhá
  • Martin Zahradník
  • Andrew Barton
  • Dana Kapitulčinová

Odkazy