KA 4 - Komunikační a interaktivní platforma

Konference a semináře prezentující poznatky ze stáží a zkušenosti s regionálními formami spolupráce se subjekty z praxe.

Mezinárodní konference
- konference The Global Ecological Integrity Group (oborová platforma Globální problémy)

 • - Mezinárodní seminář Příklady uplatňování politiky udržitelného rozvoje na evropských univerzitách
 • - Mezinárodní workshop Rozvoj regionální spolupráce a policy development v oblasti udržitelného rozvoje
 • - Pracovní seminář a konference Ekosystémové služby: indikátory pro využití ve veřejné politice

Národní konference

 • - Interaktivní semináře Otevřený prostor,
 • - Konference Peněžní alternativy dnes, cesty k praktické realizaci etické finanční
 • - Setkání pro vytvoření evropské sítě pro evaluaci trvalé udržitelnosti v ČR, hodnocení komplexních mezihrančních environmentálních dopadů aktivit větších projektů
 • - Seminář na téma Společenská odpovědnost - odpovědné chování ve spolupráci podnikatelského a akademického sektoru
 • - Kulatý stůl na téma očekávání přínosů spolupráce mezi akademickým a podnikatelským sektorem1x během projektu,
 • - Konference o udržitelném rozvoji a životním prostředí v biosférických rezervacích v letech 2011, 2012, 2013; .
 • - Konference Udržitelná energie a krajina 2011 a 2012, téma: Změna klimatu, ekologické stavby, obnovitelné zdroje energie v krajině

Související publikační a komunikační prostředí průběhu projektu

 • - Publikační edice APEL -
 • - Rozvoj elektronické platformy (Enviwiki),
 • - Tvorba digitálního portfolia pro aktivní sdílení důležitých materiálů v rámci sítě partnerů
 • - Zpravodaj oborové platformy Zeleného kruhu
 • - Správa diskusní e-mailové konference oborové platformy Zeleného kruhu:
 • - Webová burza výzkumných témat pro studenty:
 • - Provoz společného odborného recenzovaného periodika (Envigogika
 • - Rozšíření webu VCSE
 • - Webové stránky Zeleného kruhu: aktualizace sekce legislativy.