Pracovní seminář "Převod VVP Brdy do civilu"

Seminář proběhl dne 27. 3. 2012 v Centru pro otázky životního prostředí

PozvánkaObr BRDY

Program:

úterý 27.3.2012, 10:30 – 14:00

Seminář se uskutečnil v Centru pro otázky životního prostředí v Praze Dejvicích

10:30 – 11:00 zahájení a představení účastníků

11:00 – 11:10 J. Vrba, PřF JU: “Proč jsme se sešli?” – vysvětlení hlavního poslání pracovní schůzky

11:10 – 11:30 A. Jelínková, MO: představení aktuálních kroků MO ve vztahu k VVP Brdy

11:30 – 11:50 B. Landová, MŽP & P. Mudra, AOPK: připravovaná budoucnost po zrušení VVP Brdy

11:50 – 12:30 plenární diskuse k vyslechnutým informacím a záměrům přestávka

12:45 – 13:45 diskuse nad tím, jak můžeme přispět k dialogu a úspěšnému převedení Brd do civilu

13:45 – 14:00 závěry a shrnutí

Prezentace:

Bc. Arnoštka Jelínková, DiS., MO ČR: Aktuální kroky MO ve vztahu k VÚ Brdy

Barbora Landová, MŽP ČR: Předjednání záměru na vyhlášení CHKO Brdy

Zápis

Další odkazy

Brdy chráněnou krajinnou oblastí? Aktuální článek v časopise Ochrana přírody

Brdy na Wikipedii

Brdy na webu AOPK

http://www.vojujezd-brdy.cz/ - újezdní úřad

http://www.facebook.com/vojenskeujezdy

http://www.brdy.net/pages/main.php

http://www.brdy.org - milovníci brdských hvozdů

http://www.brdy.info - Brdy, Křivoklátsko a Český kras

http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=8759: Ministerstvo obrany

Vojenský újezd si po zrušení rozeberou čtyři okresy a dva kraje - Příbramský deník