Záznam ze semináře Open Educational Resources

 

OERlogoSeminář se uskutečnil dne 26. 9. 2011 od 10 hod. v prostorách Centra pro otázky životního prostředí. Na našem webu najdete prezentace ze semináře a další matierály:

Průběh semináře

Co jsou OER? - prezentace (Jiří Dlouhý)

OER v mezinárodních projektech (Andrew Barton)

 

Diskusní seminář byl pořádán v rámci projektu OPVK Mezioborová síť udržitelného rozvoje (OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130)