Škola zeleného IT

Green IT School OsloVe dnech 7.-11. Října 2013 se účastnil člen našeho projektového týmu Jiří Dlouhý akce zvané UGAF School on Green IT, kterou organizoval aUniverzita Oslo.

V rámci 4 denního setkání se sešlo 15 specialistů, jak z IT oborů jako IT manažeři a IT pracovníci a administrátoři, ale také postgraduální student a odborníci z oblasti udržitelného rozvoje.

Na program setkání byly především následující témata:

*Udržitelnost a její vztah k zelenému IT

*Jednotlivé prvky zeleného IT včetně spotřeby energií, cloudových výpočtů, virtualizace serverů, virtuálních desktopů, infrastruktury sítí, mobilních zařízení, materiálových toků, zákonných regulací a iniciativ k ozelenění IT

*Otázky managementu dat a jejich ukládání

*Cost benefit analýzy ve vztahu k zelenému IT

*Používání digitálních podpisů a e-governance

*Vyhodnocování současného stavu IT systémů na univerzitách, možnosti voleb strategií rozvoje

*Další otázky spojené s recyklací materiálů, bezpečností dat, společenské odpovědnosti podniků apod.

Pro poměry České republiky byl tento seminář velmi zajímavý a přinesl mnoho nových podnětů jak pro budoucí teoretickou a pedagogickou praxi, tak také pro možnost některých konkrétních opatření.