Partneři MOSURu představili nejzajímavější výstupy projektu na závěrečném setkání v Praze

 DSC7262Dne 29. dubna 2014  proběhlo v historickém centru Univerzity Karlovy v Praze závěrečné projektové setkání partnerů Mezioborové sítě pro udržitelný rozvoj - MOSUR. V odpolední veřejné části setkání byly přítomným zájemcům představeny nejzajímavější výstupy projektu za jednotlivé partnerské organizace. Na závěr proběhla diskuze o možnosti navazující spolupráce akademických institucí s dalšími společenskými aktéry z neziskového i soukromého sektoru.

Závěrečného projektového setkání se dne 29. 4. 2014 zúčastnilo celkem 15 zástupců z 8 partnerských organizací (Centrum pro otázky životního prostředí UK - COŽP UK, Fakulta sociálních studií MU - FSS UK, Přírodovědecká fakulta JČU - PřF JČU, Vysoká škola finanční a správní - VŠFS, Biologické centum AVČR - BC AVČR, Zelený kruh - ZK, Ekologcký Institut Veronica a Business Leaders Forum - BLF). Odpolední veřejnou část uvedl ředitel COŽP Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc. a kromě partnerů projektu se jí zúčastilo ještě několik dalších zájemců z řad veřejnosti. Odpolední program zahrnoval prezentace jednotlivých partnerů o nejzajímavějších výstupech projektu:

Martin Hais z Přírodovědecké fakulty JČU představil jejich aktivity ohledně stáží a výuky na PřF JČU. Zaměřil se zejména na mezioborovou exkurzi Krajina euroregionů, během které studenti tráví 6 dní v příhraničních oblastech ČR a zabývají se tématem rozvoje přes-hraničních regionů. V rámci projektu MOSUR byl kurz zásadně rozvinut a proběhly 3 ročníky s plánem v kurzu pokračovat i v budoucnu. Více informací: Exkurze Krajina euroregionů

Jiří Čermák z Business Leaders Forum představil aktivitu Stínování manažerů, během které mají vybraní studenti možnost stáže v soukromých firmách se zaměřením na společenskou zodpovědnost (Corporate Social Responsibility - CSR). Více informací: Setkání REUNION Stínování manažerů

Yvonna Gaillyová z Ekologického institutu Veronica zmínila praxi studentů FSS MU v jejich neziskové organizaci. Praxe se v rámci projektu MOSUR stala oficiální součástí předmětu na FSS MU a studenti za ni získávají kreditové ohodnocení. Dále byla představena Ekomapa, jakožto "ekologická navigace" pro spotřebitele, na které spolupracovali také studenti v rámci financování z projektu MOSUR. Jako zajímavost nakonec Yvonna Gaillyová zmínila koncept Zero Carbon Britain, který za finanční podpory MOSURu představil v ČR britský expert Tobi Kellner z Centre for Alternative Technology. Více informací: Ekomapa

Naďa Johanisová s Nikolou Fouskovou z Fakulty sociálních studií Masarykovy Univerzity (FSS MU) představila semináře Otevřený prostor, které se během projektu konaly na témata: Mít, či sdílet? (2012), Růst, či nerůst? (2013) a Komunitní modely financování (2014). Dále zmínila proběhlou konferenci ...Aby peníze dávaly smysl na téma etického finančnictví v České republice. K tomuto tématu pak také vznikla nová webová stránka etickefinance.cz Více informací: Etické finance v ČR, Semináře Otevřený prostor

Jan Vrba s Evou Jelínkovou z Biologického Centra AVČR zmínili konference a workshopy programu Man and Biosphere (MAB) na téma biosférických rezervací. Více informací: Konference Biosférické rezervace a trvale udržitelné lesnictví

Dana Kapitulčinová a Jana Dlouhá z Centra pro otázky životního protředí Univerzity Karlovy poté představily aktivity zaměřené na studenty, tj. mezioborové exkurze pro mimopražské studenty do Německa (Lüneburg) a Rakouska (Graz), mezinárodní jarní a letní školy (Krušné hory, Týnec nad Sázavou) a vzdělávací nástroj VCSE Wiki a EnviWiki; časopis Envigogika, který Centrum vydává a byl podpořen z MOSURu; a nový mezinárodní projekt University Educators for Sustainable Development (UE4SD), v rámci kterého Centrum pořádá v říjnu v Praze konferenci COPERNICUS Alliance Education for Sustainability: Building Capacity in Higher Education. Více informací: Mezioborové exkurze a letní školy, vzdělávací nástroj VCSE Wiki a EnviWiki, časopis Envigogika, UE4SD projekt a konference COPERNICUS Alliance

Celá akce byla zakončena diskuzí o možnosti navazující spolupráce akademických institucí s dalšími společenskými aktéry z neziskového i soukromého sektoru.

Součástí byla také tisková konference, kde měli zástupci z řad médií možnost informovat se o proběhlých aktivitách v rámci projektu.

Fotodokumentace ze setkání zde