Zveme Vás na seminář Tobi Kellner - Zero Carbon Britain

Seminář organizuje Ekologický institut Veronica dne v pátek 4. dubna 2014 od 9:30 do 13:00 v Klubu techniků, Novotného lávka, Praha 1. Podrobnosti o semináři najdete na stránkách Veronicy.