Proběhla série workshopů s editorem Elsevieru: Odborné psaní a editování (impaktovaných) časopisů

Centrum pro otázky životního prostředí UK v Praze uspořádalo pro zájemce o publikování v impaktovaných časopisech sérii workshopů s doc. Rodrigem Lozanem z Utrecht University, který je mj. editorem Journal of Cleaner Production (Impact Factor 3.398, Elsevier). Workshopy proběhly 17., 18. a 19. 2. 2014 v Praze a Českých Budějovicích.

Workshopy pro PhD studenty a postdoky

Cílem workshopu bylo seznámit účastníky s postupy a praktickými doporučeními psaní pro impaktované časopisy a pod vedením zkušeného editora je aplikovat na vlastní rozpracované texty. Workshop proběhl ve dvou termínech v Praze a v ČB, a to v angličtině.

Fotografie z workhopu pro studenty v Praze

 

Workshop pro editory a recenzenty

Workshop bylzaměřen na publikační proces v impaktovaných časopisech z pohledu editorů a recenzentů - týkal metodologie, rozvíjení nových elektronických klasifikačních, editorských a recenzních systémů, současných trendů k větší interdisciplinaritě publikací, atd.

Fotografie z workshopu pro editory časopisů

Video z workshopu pro editory časopisů:

 

Podrobnější informace na AJ stránkách.