Proběhl workshop „Svět po roce 2015 - vzdělávání k udržitelnosti“

IMG 1796 sDne 22. ledna 2014 proběhl v Informačním centru OSN v Praze praktický jednodenní workshop pro zájemce o aktivní formy vzdělávání se zaměřením na udržitelný rozvoj a globální agendu po roce 2015. Workshop byl organizován Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze (COŽP UK) ve spolupráci s Informačním centrem OSN (UNIC).

Zpráva z workshopu

Na workshopu „Svět po roce 2015 - vzdělávání k udržitelnosti“ se sešlo 25 účastníků z různých sfér vzdělávání – učitelé základních a středních škol, vysokoškolští učitelé, VŠ studenti různých oborů, vzdělávací pracovníci z NNO a ekocenter, a také několik zástupců soukromého sektoru i státní správy.

Dopolední program zahrnoval představení účastníků, úvod do globálních souvislostí a rozvojové agendy po roce 2015 od Michala Brožy, vedoucího UNIC, a představení dobrovolné globální iniciativy na podporu udržitelného rozvoje -  Pyramida 2030 - od Dany Kapitulčinové z COŽP UK a zároveň národního kontaktu iniciativy.

Po tomto úvodním bloku začala praktická část workshopu – seznámení s interaktivní vzdělávací aktivitou „Pyramida udržitelnosti“, která je základem iniciativy Pyramida 2030. Účastníci se v této fázi rozdělili do menších skupinek a postupně diskutovali nad strukturovanými otázkami týkajícími se „udržitelného rozvoje a systému vzdělávání v ČR“. Své poznatky pak sdíleli se všemi účastníky a zároveň pokládali na jednotlivá „patra“ Pyramidy dle následující struktury:

1. Co se děje?

2. Proč se to děje?

3. Co s tím můžeme udělat?

4. Jak to můžeme udělat?

5. K čemu se dnes můžeme zavázat?

Účastníci workshopu tak postupně přišli s několika nápady o tom, jak zlepšit situaci ohledně konceptu UR v Česku - např. propagace aktivit pro zlepšení komunikace o UR mezi jednotlivými sektory a aktéry, podpora diskuzních platforem, podpora lokálních koordinátorů aktivit o UR, kurzy pro školy o UR atp. Na závěr pak sepsali několik návrhů toho, k čemu jsou schopni a ochotni se do budoucna zavázat a každý účastník podepsal návrh (či návrhy), které by chtěl dle vlastních možností splnit.

Anonymní evaluace workshopu ukázala, že si účastníci nejvíce cenili diverzity účastníků z různých sfér vzdělávání a možnosti výměny informací. Celkově byl workshop „Pyramida udržitelnosti“ velmi kladně hodnocen jakožto nový interaktivní nástroj pro diskuze ohledně udržitelnosti a někteří účastníci projevili zájem ho v budoucnu využít ve svých vzdělávacích aktivitách.

IMG 1788 sOdkazy

Pozvánka a program celého workshopu

Zpráva z workshopu v AJ

Stránka iniciativy Pyramida 2030 v AJ

Fotodokumentace

Fotografie ze semináře

Kontakt

Více informací o workshopu je možné získat od Dany Kapitulčinové z COŽP UK na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Workshop byl organizován Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci s Informačním centrem OSN jako součást projektu MOSUR (Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost - OP VK). Za finanční podporu OP VK děkujeme.