Seminář Otevřený prostor 2014: Komunitní modely financování

seminar Open Space posterKdy: 29. 1. – 2. 2. 2014

Kde: ekocentrum Jezírko, Brno - Soběšice

Zveme vás na seminář o možnostech svépomocného finančnictví. Během diskuzí se budeme zabývat například otázkami jak se vzájemně financovat, jak bezpečně zajistit úvěr pro dobrou věc, případně jak založit družstevní či komunitní nebankovní subjekt a dalšími.

Všichni účastníci budou zároveň i lektory (metoda diskuse open space čili otevřený prostor), cílem je hledání nových přístupů a pohledů v časech ekologické a hospodářské krize.
Paul SanderJackson fotoHostem semináře bude Paul Sander-Jackson z Wessex Community Assets. Paul Sander-Jackson žije v jihozápadní Anglii, kde se podílel na vzniku farmářských trhů a dalších projektů "jídla z blízka". Působil také v londýnském thinktanku New Economics Foundation a v organizaci Wessex Community Assets, neziskové úvěrní instituci, která mj. zprostředkovává etické úvěry a pomáhá sociálním podnikům získávat prostředky prostřednictvím emisí členských podílů. Web organizace: http://www.wessexca.co.uk/

Seminář je určen pro akademiky, praktiky, studenty, členy nevládních organizací, státní správy a samospráv, podnikatele, novináře a všechny, kdo se o tuto problematiku zajímají. Uvítáme, když budete prezentovat realizované či zamýšlené projekty (své nebo i ty, o kterých víte). Sborníky z minulých ročníků, kde je podrobně popsána forma semináře a zaznamenány příspěvky účastníků, jsou dostupné na www.thinktank.cz. Přihlášku a další registrační pokyny lze nalézt na stránkách www.thinktank.cz. Součástí přihlášky je stručný motivační dopis: odpověď na otázky, co od semináře očekáváte a jaké téma/otázku/ projekt byste rádi na semináři prezentovali či o něm vedli diskuzi.

Seminář pořádá Katedra environmentálních studií MU ve spolupráci s Centrem pro otázky životního prostředí UK a Trastem pro ekonomiku a společnost.

Stahnout létak zde.