Mokřady a zemědělství

Český národní komitét pro program UNESCO Člověk a biosféra a Ministerstvo životního prostředí si Vás dovolují pozvat na seminář Mokřady a zemědělství

Kdy? 19. – 20.9. 2013

Kde? Aula Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity, Lednice

Seminář zaměřený na problematiku mokřadů v zemědělské krajině se bude věnovat praktickým poznatkům v oblasti zakládání a využití mokřadů v zemědělské krajině a představí vzájemné interakce mokřadů a zemědělství. Exkurze druhý den povede ke konkrétním příkladům v terénu.

Cílem je prohloubit spolupráci mezi rezorty zemědělství a životního prostředí a najít způsob, jak mokřady lépe začlenit do zemědělské krajiny a jak rozumně využít jejich multifunkční potenciál.

Seminář je určen zejména zemědělcům, vlastníkům zemědělské půdy, pracovníkům v ochraně přírody a životního prostředí, výzkumným pracovníkům v oblasti zemědělské výroby a ochrany vod a půd, zemědělským poradcům, vodohospodářům a studentům zemědělských a přírodovědeckých oborů.

Účast na semináři je bezplatná, finanční podpora mimopražských účastníků je možná.  Na seminář je potřeba se předem zaregistrovat on-line na webových stránkách www.wetlands.cz, kde naleznete také program semináře a další informace k účasti. 

 

Pozvánka ke stažení zde.

Program ke stažení zde.