Rio+20: veřejná diskuse

Naše iniciativa má ukázat přínos ze strany těchto Major Groups a jejich ochotu se dále angažovat; a v neposlední řadě by měla pomoci otevřít prostor pro dialog. Chceme tak vyzvat Českou vládu, aby se v rámci připravovaného Registry/compendium of commitments zavázala k naplňování závěrů konference Rio+20, jmenovitě paragrafů, které se přímo dotýkají spolupráce s občanskou společností, a následně potom přistoupila k jejich postupné konkretizaci v českých podmínkách.

V současné době máte možnost se do veřejné diskuze zapojit - nejlépe tak, že odpovíte na naše otázky týkající se vašich představ o budoucnosti. Příspěvky za organizace i jednotlivce, které obdržíme do konce května 2012, budou použity pro připravovanou publikaci - dokument vytvořený českým nevládním sektorem, který bychom chtěli předat české vládě před konferencí Rio+20, a současně jeho anglickou verzi uplatnit jako jednu z národních iniciativ pro jednání konference. Tento dokument by měl být též nástrojem pro sledování praktického dopadu konference Rio+20 v českém prostředí.

 

Follow-up konference Budoucnost, kterou chceme

Více o konferenci Budoucnost, kterou chceme, najdete zde.
rio

Otevíráme diskusi mezi zástupci nezávislých nevládních organizací, místních Agend 21, vzdělávacích institucí a iniciativ, podnikatelské sféry, jež se zajímá o rozvíjení zelené ekonomiky - představiteli hlavních společenských skupin, tzv. Major Groups - k přípravě Světového summitu Rio+20. Tato naše iniciativa má ukázat přínos ze strany těchto významných společenských skupin a také jejich ochotu se dále angažovat; měla by také pomoci otevřít prostor pro dialog.

Požadujeme, aby se Česká republika přihlásila ke své odpovědnosti za připravovaný závěrečný dokument (jak vyjadřují jeho cíle v § 59–61). Česká vláda by se v rámci připravovaného Registry/compendium of commitments měla zavázat k naplňování závěrů konference Rio+20, jmenovitě paragrafů, které se přímo dotýkají spolupráce s občanskou společností, a následně potom přistoupit k jejich postupné konkretizaci v českých podmínkách. V praxi to znamená přijetí vhodných strategií a akčních plánů, aktivní podporu činnosti nevládního sektoru, převzetí konkrétní odpovědnosti za příslušnou agendu, včetně návaznosti na závazky či strategie již existující, a dále vhodnou alokaci finančních zdrojů pro realizaci místních Agend 21, činnost nezávislých nevládních organizací, zlepšení vzdělávacích programů a podporu konkrétní dobré praxe pro rozvíjení zelené ekonomiky atd.

Společně proto připravujeme návrh dokumentu za český nevládní sektor, který bude české vládě předán u příležitosti konference Rio+20, a současně jeho anglická verze bude představena jako jedna z národních iniciativ v rámci jednání konference. K obsahu tohoto dokumentu můžete v současné době přispět i vy.

Výzva pro české zástupce "významných společenských skupin":

Abychom společné prohlášení mohli doložit naší zkušeností a dosavadními úspěchy, a naše požadavky podpořit popisem reálných bariér a potřeb, prosíme vás, abyste za svou organizaci nebo za sebe sama vstoupili do diskuse a věnovali 10 minut odpovědím na otázky, které zazněly již na konferenci Budoucnost, kterou chceme. Vaše příspěvky můžete posílat do konce května 2012, a to dvojím způsobem:

  • formou komentáře pod tímto textem
  • nebo ve wordovém dokumentu e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vaše odpovědi budou použity pro připravovanou publikaci v následující formě (vzor). Upozorňujeme, že každá organizace bude mít k dispozici jen 1 stránku v uvedené podobě, delší příspěvky budou kráceny. Takto vytvořené stránky budou zahrnuty do přehledného dokumentu, jehož podobu (a způsob, jakým jsou Vaše podněty využity) můžete průběžně sledovat ve výše zmíněném návrhu dokumentu za český nevládní sektor.

Následující komentáře využijte prosím k tomu, abyste nám svůj příspěvek touto formou poslali. Dbejte, aby byl patrný název vaší organizace i kontakt, které budou zveřejněny a které budou sloužit i nám, pro případné upřesnění vašeho textu.