Zveme vás na konferenci "Biosférické rezervace a trvale udržitelné lesnictví"

Konference se koná 3. a 4. listopadu 2011, v Hotelu Sýkora, Nám. Svatopluka Čecha 85, Křivoklát; pořádá: ČNK MAB, Biologické centrum AVČR, v.v.i.

Program konference

Přihláška - formulář k vyplnění