Naše společná přítomnost: Ekonomický růst v souvislostech

Čtvrtý ročník konference Naše společná přítomnost s podtitulem Ekonomický růst v souvislostech se konal 17. dubna 2014 v Českých Budějovicích. Letošní ročník byl věnován především ekonomickým tématům: vztahu ekonomie a ostatních společenských věd, ekonomii a životnímu prostředí, etice v ekonomii a dalším aspektům ekonomického růstu.

Konference přilákala přes 180 účastníků, což je zatím nejvíce v celé čtyřleté historii. Zastoupeno bylo 14 fakult nebo ústavů z 8 VŠ a Akademie věd, 3 další vzdělávcí instituce a 1 svazek měst a obcí. Seznam institucí naleznete zde.

Konferenci spolupořádala Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy s podporou projektu MOSUR a Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové.

Závěry z konference od Miloslava Lapky naleznete zde. K dispozici je programabstraktypříspěvků, prezentace řečníků, fotogalerie, ohlasy v médiích a publikace navazující na konferenci.