Příspěvek MOSURu na 6. konferenci Living Knowledge v Kodani, Dánsko

Dr. Jana Dlouhá z Centra pro otázky životního prostředí UK se dne 9. -11. dubna 204 zúčastnila conference Living Knowledge v Kodani, kde přednesla prezentaci na téma analýzy aktérů udržitelného rozvoje na  regionální úrovni se zaměřením na roli vědců v rozhodovacích procesech.

Tématem conference bylo “Inovativní občanská společnost: vliv skrze aktivní účast a spolutvorbu”. Konference se zaměřila na zkušenosti s výzkumem a inovacemi pro a s občanskou společností, vypracování doporučení pro politiky a formulování potřebných výzkumných témat v oblasti společenských výzev.

Více informací o konferenci na anglických stránkách.

 

Prezentace Dr. Dlouhé ke stažení zde.