Setkání účastníků projektu Stínování manažerů, Reunion 2014

V prostorách kavárny Langhans proběhlo 26. února 2014 setkání účastníků projektu Stínování manažerů. Setkání se zúčastnily všechny zainteresované strany, tedy jak manažeři, tak absolventi i budoucí stíni. V rámci diskuse tak mohli všichni sdílet své podněty k projektu i mimo něj. 

Dne 26.února se uskutečnilo diskusní setkání Reunion 2014, které bylo pořádáno v rámci projektu Stínování manažerů, jehož ročník 2012/2013 byl podpořen v rámci Evropského sociálního fondu. Setkání bylo zahájeno úvodním slovem paní Ivy Petříčkové, výkonné ředitelky platformy Business Leaders Forum, ve kterém se zmínila o historii projektu, představila jeho vizi a vypíchla úspěšné příběhy z minulosti. Po ní slovo převzal Jiří Čermák, koordinátor projektů Business Leaders Fora, který více pohovořil o samotném formátu setkání, jeho jednotlivých bodech a nastínil, co účastníky setkkání čeká. Po úvodních slovech již následovali jednotlivé prezentace. 

Za absolventy projektu promluvil pan Filip Ščotka, student Masarykovy univerzity v Brně, který mluvil o své zkušenosti ve společnost Czech Grid Group, kde působil co by stín pod manažerem Vladimírem Dvořákem, senior koučem společnosti. Jak student sám říká, stínování pro něj byla výborná zkušenost, při které mohl nakouknout do manažerské praxe a seznámit se s jednotlivými procesy ve firmě. Jako velký klad celého projektu student vzpomínal osobní přístup, s jakým manažeři do projektu vstupovali, který dokumentoval příběhem o tom, jak jeden z jeho prvních úkolů na stáží byla kompletizace postele v prostorách společnosti. Svou prezentaci pak uzavřel slovy:,, Je zajímavé, když člověk může získat zpětnou vazbu od lidí, co mají dlouhodobější zkušenosti. Málokdo se Vám otevře natolik, jako manažer, kterého stínujete.“ 

Po prezentaci pana Ščotky si vzaly slovo paní Kubová a paní Rypáčková, HR specialistky ze společnosti GE Money, které nejdříve představily společnost a následně popsali, jakým způsobem se k projektu přistupovalo u nich ve firmě. Studenti měli možnost stínovat ve společnosti GE Money a to jak v její pražské tak i ostravské pobočce. Za celou dobu trvání projektu ve společnosti absolvovalo stáž celkem 8 studentů, kteří prošli přes různá oddělení od komerčního bankovnictví až po centrum sdílených služeb. 

Po prezentaci již následovala volná diskuse, do které se mohli zapojit všichni účastníci setkání. O své zkušenosti s projektem se dělili jak studenti, tak manažeři. Jan Skácel, který absolvoval stáž pod vedením Ing. Jiřím Seidlerem ve společnosti Tepelné hospodářství Hradec Králové, mluvil o tom, jak se během stáže seznámil se strategií firmy Balance Scorecard, jak se více dozvěděl finančním reportingu a controllingu a jakožto student technického oboru pak zmínil i návštěvu soukromé sbírky parních strojů. Svoji zkušenost pak ukončil:,, Viděl jsem zkušenosti, to jak pracuje zkušený člověk i jak pracují ostatní. Hodně mi to otevřelo oči v tom, co skutečně ti lidé dělají. Vedoucí střediska nedělá totéž co obchodník a ani to není stejná osobnost. Zkušenosti, které oni získávali roky, já jsem mohl 

zpracovat za několik týdnů.“ Dlouze o projektu promluvil i mentor studenta Ing. Jiří Seidler, který je  do projektu zapojený řadu let, během kterých mu prošla už desítka studentů. Seidler mluvil o neprovázanosti teorie a praxe či o špatném přístupu k systémovému smýšlení studentů. Nakonec také zdůraznil jaký přínos má pro firmy zapojení se do projektu. Jak sám říká: ,,Z 10 studentů, co byli v THHK na stáži jsou 2 zaměstnaní ve firmách našich obchodních partnerů.“ 

Na závěr setkání si opět vzala slovo Iva Petříčková, která všem poděkovala za účast a představila všem účastníkům zbývající části projektu. 

Setkání bylo velmi kladně přijímáno jak ze stran studentů, tak manažerů. 

Veškeré informace k projektu naleznete na www.csr-online.cz