Vytváření článků v Enviwiki v rámci projektu MOSUR

Mezi jednotlivými složkami v rámci projektu MOSUR figuroval také další rozvoj nosné platformy pro environmentální vzdělávání vedoucí k udržitelnému rozvoji - Enviwiki. Jedná se o vzdělávací encyklopedii fungující na bázi Mediawiki softwaru. Tato aktivita byla do projektu MOSUR zařazena - kromě své dlouhodobé využitelnosti napříč obory a stupni vzdělání - především proto, že se jedná o interaktivní nástroj, v rámci jehož fungování se čtenáři článků mohou stát jejich autory. Tato možnost je přínosná především pro studenty různých vysokých škol, kteří si tvorbou a úpravou článků, popř. diskuzemi o jejich konkrétních aspektech, osvojují a rozšiřují své znalosti o daných problematikách. Jejich aktivita pak přispívá k dalšímu vytváření transdiciplinárních sítí v rámci online - ale i offline - prostředí.

Celkem v rámci projektu MOSUR vzniklo 50 článků. Mezi těmi nejdůležitejšími, které se věnují současným problémům životního prostředí, můžeme uvést například: ,,Kladné a záporné důsledky globálního oteplování”, ,,Planetární meze”, ,,Živelní katastrofa” a ,,Environmentální katastrofa” aj.; důležitými jsou také články o těch činnostech, jež mají ambice tyto problémy řešit, např.: ,,Rozvojová agenda po roce 2015”, ,,Princip předběžné opatrnosti”, ,,Udržitelný způsob života”, atd. Články pojednávající o teoretických východiscích současných vědních směrů, které se zabývají životním prostředí jsou následující: ,,Environmentální psychologie”, ,,Environmentální archeologie”, ,,Ekofeminismus” (a další), seznam všech článků vzniklých v rámci projektu MOSUR je uveden zde: http://www.enviwiki.cz/wiki/Kategorie:Str%C3%A1nky_vznikl%C3%A9_v_r%C3%A1mci_projektu_MOSUR.

 

Jejich návštěvnost a čtenost přispívá nejen k rozšíření povědomí o dané problematice a Enviwiki jako vzdělávací platformě - ale především - následně rozšířuje i řady autorů (a jejich čtenářů) a přispívá k další spolupráci v aktivitách vedoucích k udržitelnému rozvoji.