Účast na tematických konferencích a workshopech (MUNI)

V rámci projektu se uskutečnily čtyři výjezdy pedagogických pracovníků a doktorských studentů Masarykovy univerzity na konference a workshopy tematicky zaměřené na ekologickou ekonomii a politickou ekologii. Přínosem zahraničních výjezdů je prohloubení odborného zázemí v oblasti ekologické ekonomie a politické ekologie, napojení na další sítě zabývající se ekologickou ekonomií v Evropě včetně navázání nových osobních kontaktů s výzkumníky ze Španělska, Rakouska, Velké Británie, Polska a dalších zemí. Došlo také k rozšíření a definování programu dlouhodobé spolupráce v oblasti výměn studentů i pedagogických pracovníků mezi Universitat Autonóma de Barcelona a Katedrou environmentálních studií MU.

Více informací:

V roce 2011 se uskutečnil výjezd RNDr. Nadi Johanisové, Ph.D. z Katedry environmentálních studií MU na mezioborový mezinárodní workshop zaměřený na nový koncept ekonomické lokalizace pořádaný výzkumným centrem Ecological Economics and Integrated Assesment Unit ICTA na Autonomní univerzitě v Barceloně. Související náplní cesty bylo i setkání s mezinárodně uznávaným ekologickým ekonomem prof. Joan Martinezem-Alierem a dohoda na dlouhodobé spolupráci mezi zmíněnými pracovišti.

Druhým výjezdem byla účast na 3. mezinárodní konferenci o nerůstu (degrowth) v Benátkách v roce 2012 (Univeristet di Venezia, 3rd International Conference on Degrowth for Ecological Sustainability and Social Equit) zaměřené například na organizaci nerůstové sítě, na finanční krizi a lokální měny, a na politicko-ekonomické aspekty přechodu na tzv. nerůstovou ekonomiku. Došlo také na spolupráci na tvorbě a zapojení se do sítě akademických pracovníků ve sféře „degrowth“, kteří se na různých univerzitách ve světě, zejména v Evropě, podílejí na výzkumu v této oblasti.

Třetím výjezdem v červnu 2013 byla účast Evy Fraňkové, Ph.D. na 10. mezinárodní konferenci Evropské asociace ekologické ekonomie (10th International Conference of the European Society for Ecological Economics) pod názvem ESEE 2013: Ecological Economics and Institutional Dynamics; čtvrtou a poslední zahraniční cestou pak účast na intenzivním workshopu politické ekologie Research Design and methods in Political Ecology, pořádaném pracovištěm pro ekologickou ekonomii ICTA univerzity Universitat Autonóma de Barcelona.