Stáž vědeckých pracovníků Masarykovy univerzity na Univesitat Autonóma de Barcelona

Dlouhodobé stáže na výzkumném pracovišti na Universitat Autonóma de Barcelona se zaměřením na mezioborový výzkum a výuku ve sféře ekologické ekonomie (Institute for Environmental Science and Technology  - ICTA) se v rámci projektu zúčastnily dvě odborné pracovnice Katedry environmentálních studií Masarykovy univerzity. Díky stáži došlo k prohloubení výukových a odborných vazeb mezi zmíněnými institucemi, které zahrnují například vzájemné výměny studentů a učitelů či zapojení do činnosti výzkumné skupiny Research and Degrowth.

Výstupem stáže je také inovace metodiky kurzu Ekonomie a životní prostředí II, který je nabízen všem studentům Masarykovy univerzity jako kurz navazující na Ekonomii a životní prostředí I. Cílem kurzu je kritická analýza hodnotových předpokladů ekonomie středního proudu v kontextu environmentálních a sociálních problémů dneška. Zaměřuje se také na rodící se alternativy v ekonomické teorii a praxi, zejména etické, bezúročné a družstevní bankovnictví, komplementární měny, družstva či sociální podnikání.

Odkazy:

Institute for Environmental Science and Technology  - ICTA: http://icta.uab.es/icta/index.jsp

Vědecká skupina Research and Degrowth: http://www.degrowth.eu/

Katedra environmentálních studií MU:  http://humenv.fss.muni.cz/