Diskusní emailová konference Oborové platformy ekologických NNO

Emailová konference Oborové platformy ekologických NNO je již několik let plně funkčním prostředím pro diskuzi o aktualitách v ochraně životního prostředí a souvisejících oblastech. Je určená především pracovníkům NNO a spřízněným odborníkům v ochraně ŽP.

Zelený kruh (ZK) ke správě emailové konference posbírali zpětnou vazbu a na jejím základě se přiklonili k jinému způsobu moderace (např. přísnější filtrování častých, nerelevantních a osobních příspěvků). Průběžně ZK rozesílali informace do emailové konference Oborové platformy ekologických NNO v intenzitě 10 až 30 příspěvků týdně, z toho jednu třetinu tvořily příspěvky a diskuze účastníků na témata: účast veřejnosti ve stavebním zákoně, energetika, zpracování odpadů (spalovny), zákon o ovzduší, ochrana přírody v NP Šumava, nová státní energetická koncepce a surovinová politika, úsporná opatření v rezortu životního prostředí a jejich dopad. Dále byly publikovány: informace o akcích, grantových výzvách, sporných tématech, komunikace a utváření kontaktů mezi ZK a jeho členy a platformou a mezi nimi navzájem.

Výsledkem je cca 4.300 příspěvků na emailové konferenci Oborové platformy ekologických NNO.