Diskuze environmentálně a sociálně příznivých ekonomických alternativ je hlavní aktivitou Masarykovy univerzity v rámci MOSURU

Činnosti, které v rámci projektu OPVK Mezioborová síť udržitelného rozvoje realizuje Katedra environmentálních studií v Brně, se týkají především environmentálně příznivých ekonomických alternativ. V tomto duchu proběhlo již několik aktivit, konkrétně bloková výuka studentů vedená zahraničním lektorem Timem Crabtreem, dvě zahraniční studijní cesty do Barcelony či více denní vzdělávací seminář Otevřený prostor.

 

Na podzim roku 2011 navštívil Českou republiku Tim Crabtree z britské organizace Local Food Links. S brněnskými studenty vedl několika denní interaktivní seminář zaměřený na koncept sociálního podnikání a jeho environmentálních a sociálních souvislostí. Vedle teoretických přístupů se studenti zabývali i praktickými příklady sociálních podniků, které působí na místní úrovni a snaží se využívat místní zdroje pro místní spotřebu.

V rámci výzkumné spolupráce s Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) v Barceloně proběhly dvě zahraniční cesty pracovníků katedry environmentálních studií v Brně. Náplní šesti měsíční zahraniční studijní stáže Evy Fraňkové byla jednak účast na vybraných přednáškách magisterského a doktorského programu garantovaného institutem ICTA (kurzy Political Ecology, Ecological Economics, PhD seminar) a aktivní zapojení do činnosti výzkumné skupiny Research and Degrowth. Eva Fraňková zde také pracovala na disertační práci. Ve spolupráci s doktorkou Naďou Johanisovou vznikne na základě výstupů ze stáže nový výukový materiál.

Cílem druhé cesty byla účast doktorky Nadi Johanisové do Barcelony na mezioborovém mezinárodním workshopu, zaměřeném na nový koncept ekonomické lokalizace, který pořádal výše zmíněný institut ICTA. Další náplní jejího pobytu bylo setkání s mezinárodně uznávaným ekologickým ekonomem prof. Joan Martinezem-Alierem, vedoucím uvedeného centra, a dr. Christosem Zografosem. Byla navázána dlouhodobá spolupráce mezi pracovišti v Barceloně a Brně. 

V únoru 2012 proběhl v Oldřichově v Hájích čtyř denní seminář Otevřený Prostor nazvaný Mít či sdílet. Jeho cílem byla diskuze o různých formách vlastnictví (soukromé, státní, komunitní, duržstevní…) a jejich environmentálních a sociálních souvislostech. Semináře se zúčastnil britský facilitátor, spisovatel a lektor Martin Large, který je propagátorem komunitního vlastnictví ve Stroudu. Ze semináře vznikne koncem léta sborník příspěvků.