Další kroky vytváření Regionálního centrum expertízy ke vzdělávání pro udržitelný rozvoj (RCE)

V důsledku nedávného REC semináře konaného v Ústí nad Labem bylo rozhodnuto zahájit proces jednotlivých jednáních se zúčastněnými stranami a vytvořit Regionální centrum expertízy ke vzdělávání pro udržitelný rozvoj (RCE). Centrum pro otázky životního prostředí UK (COŽP), Univerzita Jana Evangelisty Purkyně a Společnost pro udržitelný život bude tvořit základní skupinu iniciátorů RCE. COŽP na sebe bere odpovědnost za vypracování formální žádosti o uznání RCE Universitou OSN (UNU). Žádost bude předložena UNU do 4. června 2012.

Co je RCE? Pro zopakování: jedná se o seskupení nebo sítě regionálních aktérů z různých sektorů, např. vysokoškolské vzdělávání, nevládní organizace, krajské uřady, školy atd., kteří sdílejí společnou vizi o tom, jak poskytovat vzdělávání a učení, čímž pomůže zajistit ekologicky, hospodářsky a sociálně udržitelnou budoucnost svého regionu. Využívá různé komplementární dovednosti a zkušenosti různých členů, aby pracovali na projektech zaměřených na zmírnění specifických problémů udržitelného rozvoje v regionu.


Co RCE není. RCE nebude jen mluvit naprázdno, a nebude navrhovat velkolepé nápady, které mají malé nebo žádné uplatnění v reálném světě. Zaměří se pouze na praktické nápady, které zapojí liií z regionu a které mají skutečné, konkrétní a viditelné výsledky s prokazatelným dopadem na budování znalostí a pochopení otázky udržitelnosti.

 

Co je náš konkrétní RCE návrh? Navrhujeme zřídit RCE se zaměřením na Ústecký kraj. RCE sloučí partnery z této oblasti nebo se závazkem k regionu. Spojí své zdroje, aby spolupracovaly na stávající činnosti ve prospěch vzdělávání pro udržitelnost v regionu, nebo aby spolupracovaly na vývoji nových aktivit a návrhů projektů.


Na jaké druhy činností se RCE zaměří? Například COŽP v současné době provozuje letní školu pro české i zahraniční studenty v Krušných horách. To může tvořit počáteční základ pro spolupráci mezi partnery RCE – a přispět tak k širšímu pochopení otázek udržitelnosti v regionu a spoluprací s místním obyvatelstvem navrhovat  řešení. Jiné budoucí projekty mohou zahrnovat zavedení elektronického Open Education Resource obsahující případové studie udržitelnosti z Ústecka, které lze použít jako učební pomůcky pro školy a vysoké školyl v Ústeckém kraji a v celé České republice. Za další potenciální budoucí projekt lze považovat výzkum participačních procesů v regionu a následné vytvoření participativní platformy, která zvyšuje demokratické rozhodovací procesy v regionu. RCE partneři budou vždy přicházet s novými nápady, jak posílit regionální udržitelnost praktickým způsobem.


Co se očekává od RCE partnerů? Od partnerů se neočekává finanční příspěvek! Ani se od nich nečeká, že zpočátku přispějí lidskými zdroji. Zúčastněné strany se pouze mají zapojit do výměny názorů a přispívat svými stávajícími znalosti a informacemi k aktuálnímu tématu. COŽP bude mít zásadní podíl na vypracování návrhu regionální konkurenceschopnosti a zaměstnanosti pro předložení UNU. Bude-li žádost úspěšná - a to zjistíme do září 2012 - můžeme pak začít spolupracovat na konkrétních projektech.


COŽP a UJEP brzy začnou kontaktovat aktéry z regionu, aby s nimi domluvili individuální setkání a prodiskutovali jejich zájem o vstup do RCE. Pokud se chcete učastnit tohoto procesu, kontaktujte Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..