Krajina euroregionů - nová publikace pro výuku

Vznikla nová publikace, která přináší souhrnné informace o kurzech Krajina euroregionů probíhající od roku 2011 do února roku 2014. Má sloužit jako pracovní nástroj, zdroj informací i jako možná inspirace pro pořádání podobných kurzů. Publikace obsahuje popis hlavního cíle kurzu a je doplněna o krátké zprávy z jednotlivých exkurzí. Největší část publikace tvoří texty esejí k podzimnímu kurzu v roce 2013. V příloze jsou též mapy navštívených míst na jižní Moravě v roce 2012, na Jesenicku a v polském pohraničí na podzim roku 2013 a v únoru roku 2014, pro Jesenicko jsou zařazeny též programy kurzů. Plný text publikace naleznete zde.