Studie o environmentálně šetrném provozu

V rámci realizace projektu „Mezioborová síť udržitelného rozvoje“ se Ekologický institut Veronica v roce 2013 zabývala zpracováním vyhodnocení Centra pro otázky životního prostředí UK v oblasti environmentálně šetrného chování a provozu. Vznikla studie Analýza a návrh opatření environmentálně šetrného provozu Centra pro otázky životního prostředí, jejíž plný text naleznete zde