Sylabus stáží pro studenty katedry environmentálních studií

Studenti se seznámí s praktickými aspekty práce v environmentální neziskové organizaci, která se aktivně věnuje návrhům a komentování politik udržitelného rozvoje na regionální i celostátní úrovni. Stáže se účastní studenti katedry environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy Univerzity.. Plný text sylabu zde.