Mezinárodní letní škola v oblasti Krušných hor

Zveme studenty na letní školu organizovanou v rámci společného studijního programu Centra pro otázky životního prostředí UK a Institut für Umweltkommunikation, Leuphana Universität Lüneburg (instituce, která v současné době nese titul UNESCO-Chair “Higher Education for Sustainable Development“). Letní škola proběhne 1. – 9. 9. 2012, a to v česko-německém pohraničí, terénní základnou je Hora Svaté Kateřiny.

Jazykem výuky je angličtina. Více o problematice životního prostředí v této oblasti najdete zde. Většina výdajů spojených s letní školou je studentům hrazena organizátory, studenti platí pouze registrační poplatek 1000 Kč. ispos logo v2

Počet míst je omezený, přednost mají studenti, kteří se přihlásí dříve, proto příliš dlouho neváhejte. Přihlášky najdete zde.

Program je založen na interdisciplinární mezinárodně organizované výuce v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje, kterou povedou učitelé participujících vysokých škol a účastní se jí studenti z Čech a Německa. Letní škola se bude orientovat na problematiku udržitelného rozvoje především v regionálním měřítku – zaměří se na problémy projevující se v oblasti severočeského regionu, Krušných hor a podkrušnohoří. Ve výuce bude využita a dále rozpracována případová studie o hlavních problémech tohoto regionu. Podrobnosti k loňské letní škole najdete zde.

jezeriV rámci letní školy studenti uvidí v praxi závažné problémy regionu související s těžbou hnědého uhlí; jejich práce pod vedením zkušených lektorů se soustředí především na analýzu důležitých regionálních „aktérů“ z hlediska jejich aktivit, zájmů, příspěvku k rozvoji regionu, vlivu, iniciativy, mocenských a dalších charakteristik. Výsledkem této analýzy bude studie mapující důležité vztahy mezi významnými „hráči“, která identifikuje potenciální zdroje konfliktů a příležitosti ke změně. Při své práci budou mít studenti příležitost k setkání s nejvýznamnějšími představiteli regionu a budou si moci v praxi vyzkoušet metodu užitečnou pro komunitní plánování.

Letní škola je akreditována Fakultou  humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze pro studenty bakalářského stupně a je ohodnocena 3 ECTS kredity. Je vyučována pod názvem a kódem: Summer School within the Interdisciplinary Study Programme on Sustainability and Globalisation (YBQ008). Studenti jiných vysokých škol jsou vítáni, na konci letní školy dostanou potvrzení o absolvování a získání kreditů, které mohou být uznány mateřskou univerzitou. Výuka je součástí mezinárodní sítě spolupráce ve výuce životního prostředí a udržitelného rozvoje Virtual Campus for Sustainable Europe (VCSE). Běží v rámci projektu podporovaného nadací DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) a projektu MOSUR. Více informací najdete zde.

Naše kontaktní údaje:

Charles University
Environment Center (CUEC)

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Těšíme se na setkání na letní škole a rádi zodpovíme jakékoliv dotazy.