Proběhlo: Mezinárodní jarní škola na téma udržitelného rozvoje 2014 (VCSE)

Ve dnech 30.3. - 5.4.2014 proběhla v Týnci nad Sázavou úspěšná mezinárodní jarní škola International Spring School on Sustainable Development 2014 uspořádaná Centrem pro otázky životního prostředí UK v rámci projektu MOSUR. Účastníky jarní školy bylo 18 studentů ze 6 evropských zemí na úrovni bakalářského a magisterského studia mnoha různých studijních oborů. Z toho bylo podpořeno 13 českých mimopražských studentů. Vysokou odbornost a mezinárodnost programu zajistilo 10 zkušených zahraničních lektorů.

Kurz International Spring School on Sustainable Development 2014 byl závěrečnou jarní školou pořádanou Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy ve spolupráci s Open University of the Netherlands v rámci projektu Mezioborová síť udržitelného rozvoje - MOSUR. 

Během této týdenní mezinárodní jarní školy se studenti blíže seznámili s konceptem udržitelného rozvoje a konkrétními příklady z praxe. Důraz byl kladen na interaktivní a diskuzní formu výuky. Komunikačním jazykem celého kurzu byla angličtina.

Sylabus kurzu

NEDĚLE – 30. BŘEZNA

Úvod do kurzu, seznámení účastníků, diskuze založená na vypracovaných esejích (viz 1. výše)

PONDĚLÍ – 31. BŘEZNA

Udržitelný rozvoj a e-learning: Přednášky na téma Udržitelného rozvoje, vzdělávání pro udržitelný rozvoj a e-learning (de Kraker) kombinované s praktickým workshopem World Café studující různé perspektivy udržitelného rozvoje a interaktivními aktivitami na posílení kritického a systémového myšlení, skupinová aktivita na téma e-learningu (Kapitulčinová)

ÚTERÝ – 1. DUBNA

Udržitelné zdroje energie: Přednáška na téma Udržitelnosti energie z vodních zdrojů (Gebauer), případová studie na téma vodních elektráren, workshop na téma zdrojů energie (Iftode)

Odpadové hospodářství: Přednáška na téma Udržitelná produkce a konzumace a Prevence městského odpadu (Martinho, Caeiro), případová studie na téma prevence odpadů (Disterheft)

Klimatická změna a adaptace: Přednáška a případová studie na téma Adaptace na změnu klimatu v přímořských oblastech (Karrasch)

Ochrana životního prostředí a kulturního dědictví: Přednáška a případová studie na téma Geoconservation in Hateg Country Dinosaur Geopark (Andrasanu, Ciobanu)

STŘEDA – 2. DUBNA

Udržitelná spotřeba: Přednáška a případová studie na téma Decoupling (Weinzettel)

Udržitelný turismus: Přednáška a případová studie na téma Udržitelný turismus a region (Diethart, Botetzagias)

Potravinové systémy: Přednáška a interaktivní vzdělávací aktivity na téma Potravinové systémy a udržitelnost (Kapitulčinová)

Voda: Přednáška a diskuze na téma Vodní zdroje v Jordánsku (Barton)

Skupinová příprava studentů na celodenní exkurzi – vypracování úkolu (informace o významných místech navštívených během exkurze)

ČTVRTEK – 3. DUBNA

Exkurze do vodní elektrárny Štěchovice – úvodní film o vltavské vodní kaskádě, výrobě elektřiny, typech vodních elektráren, komentovaná prohlídka provozu elektrárny

Procházka po naučné stezce Svatojánské proudy s komentářem o místním kulturním dědictví (vorařství, tramping, apod.)

Skupinová práce studentů – závěrečné vypracování úkolu

PÁTEK – 4. DUBNA

Skupinová práce studentů – závěrečné vypracování úkolu

Individuální práce studentů – závěrečné vypracování eseje na wiki

Shrnutí výsledků jarní školy – reflexe studentů

SOBOTA – 5. DUBNA

Návrat do Prahy

Informace o pozvánce na AJ stráknách a v propagačním posteru.

Pracovní stránky kurzu a fotodokumentace zde

 

 hotel tynec