Mezinárodní kurz European Virtual Seminar on Sustainable Development

DEADLINE PŘIHLÁŠEK PRODLOUŽEN DO 11.10. ZAČÁTEK KURZU 22.10.2013

Zveme studenty vyšších ročníků bakalářského či magisterského studia jakéhokoli zaměření k účasti na mezinárodním e-learningovém kurzu zajišťovaným Open University of the Netherlands ve spolupráci s dalšími osmi evropskými univerzitami (koordinátor pro ČR - Centrum pro otázky životního prostředí).

Kurz se zaměřuje na rozvoj mezinárodního, mezioborového dialogu na téma udržitelného rozvoje mezi studenty a pedagogy evropských univerzit s využitím moderních ICT metod a internetu. Je koordinován Open University of the Netherlands a celkem je do něj zapojeno devět evropských univerzit. Kurz probíhá online během celého akademického roku 2013/14, tj. od poloviny října 2013 do konce března 2014, a bude zakončen jarní školou v ČR v dubnu 2014. Kurz je veden v online prostředí v anglickém jazyce. Je ohodnocen 5 ECTS kredity.

illustratie evs

O co jde? Dvousemestrální mezinárodní e-learningový kurz zakončený jarní školou

Kde bude? Online (tj. kdekoli s internetovým připojením), jarní škola v ČR

Kdy? říjen 2013 - duben 2014

Deadline přihlášek? 11.10.2013

Kdo ji organizuje? Open University of the Netherlands ve spolupráci s Leuphana University of Lüneburg, Carl von Ossietzky University Oldenburg, International Sakharov Environmental University, Charles University Environment Center, University of Bucharest, Fern Universtiy Hagen, Karl-Franzes University in Graz

Kurz je akreditován Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze a celý kurz je ohodnocen 5 ECTS kredity. Kurz je veden pod názvem a kódem: Virtual Campus for Sustainable Europe (YME17LELX, zimní semestr) a Virtual Campus for Sustainable Europe 2 (YME18LELX, letní semestr)

Pro koho je kurz určen? Účastnit se mohou studenti všech stupňů VŠ studia jakéhokoli oboru – kurz doporučujeme zejména studentům vyšších ročníků bakalářského či magisterského studia s dobrou znalostí AJ

 

Přepoklady k účasti:

 • Zájem prohloubit své znalosti a diskutovat o konceptu udržitelného rozvoje
 • Schopnost týmové práce v mezinárodním, multi-kulturním prostředí (práce v malých skupinách po 4-6 studentech z různých evropských zemí)
 • Dobrá komunikační znalost AJ
 • Možnost věnovat kurzu ca 6 hodin týdně
 • Přístup na počítač s internetovým připojením
 • Otevřenost k novým přístupům a metodám učení

Co studenti účastí získají:

 • Dobrou znalost konceptu udržitelného rozvoje (UR) a specifického tématu z této oblasti (v rámci práce na jedné z daných případových studií UR dle zájmu studentů a při psaní závěrečné zprávy)
 • Nové kontakty na zahraniční studenty a pedagogy (každý rok se účastní studenti zhruba 10 národností)
 • Možnost pravidelně komunikovat s kolegy v AJ (přes blog, Skype, email, apod.)
 • Účast na jarní škole v ČR se studenty a pedagogy kurzu - duben 2014
 • 5 ECTS kreditů (uznání nutno individuálně vyjednat na domovské univerzitě studenta)

Jak kurz probíhá:
Formou kolaborativní práce studentů s podporou tutorů a mezinárodních expertů – studenti se učí od sebe navzájem a vyhledáváním dalších potřebných informací k dané případové studii UR (žádné „klasické" přednášky!)

Kurz je rozdělen do pěti fází:

 1. Orientace v kurzu a tématu – říjen 2013
 2. Rozdělení do pracovních skupin dle zájmu, seznámení – listopad 2013
 3. Psaní skupinového návrhu projektu (dle vybrané případové studie) – listopad-prosinec 2013
 4. Práce na případové studii a sepsání závěrečné zprávy – leden-únor 2014
 5. Skupinová PowerPoint prezentace (k prezentování na jarní škole v dubnu 2014), individuální a skupinová zpráva o kurzu – únor-březen 2014

Oblasti předpokládaných případových studií (case studies) pro akademický rok 2013/2014:

 • Communicating Strategies for Sustainable Development (vedeno University of Lüneburg)
 • Climate Adaptation in Coastal Regions (vedeno Carl von Ossietzky University Oldenburg)
 • Energy Efficiency in Buildings: Indicators (vedeno International Sakharov Environmental University)
 • Decoupling of Environmental Pressure from Quality of Life (Charles University Environment Center)
 • Geoconservation in hateg Country Dinosaur Park (vedeno University of Bucharest)
 • REDD and Climate Change: The European Union's position and concrete action on Reducing Emissions from Deforestration and Degradation (Fern Universtiy Hagen)
 • Sustainable Tourism and the Region (Karl-Franzes University in Graz)

Upřesnění témat proběhne na začátku kurzu. Změny jsou možné.

Webové stránky semináře (v AJ)

Pro vyjádření zájmu a bližší informace kontaktujte Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. z Centra pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova v Praze. Prosíme, komunikujte v AJ.

 

esf