Vysoká škola finanční a správní

vsfsVŠFS byla v roce 2009 zařazena mezi univerzity. Stala se tak v pořadí druhou neveřejnou univerzitou v ČR. Nabízí vedle bakalářského a magisterského studijního programu i doktorandské studium a má dobře propracovaný systém celoživotního vzdělávání. Svým studijním zaměřením má k projektu mezioborová síť velmi blízko. Navíc se intenzivně věnuje problematice rozvoje ekonomické gramotnosti veřejnosti, gramotnosti, která je součástí jednoho z pilířů Strategie udržitelného rozvoje ČR (vláda ČR, 2004).

V současné době VŠFS spolupracuje s několika výzkumnými institucemi a inovačními podniky. Má zájem na tom, aby se stala součástí mezioborové platformy UR a chce se na jejím rozšíření podílet. VŠFS má dvě pobočky v ČR: v Kladně a v Mostě. Do projektu v roli cílové skupiny budou zapojeni studenti těchto poboček a zaměstnanci, jejichž místem výkonu práce je Most či Kladno.

Zapojené osoby

 

Odkazy

web VŠFS - http://www.vsfs.cz