Ekologický institut Veronica

veronica_barevne2Ekologický institut Veronica je profesionální pracoviště Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Veronica. Svou expertní a vzdělávací činností poskytuje interpretaci odborných environmentálních témat. Působí v Brně a v Hostětíně, zabývá se jak městským, tak venkovským prostředím. Aktivity rozvíjí v širokém záběru od místního detailu po mezinárodní souvislosti "z Hostětína po Evropu". Veronica vydává od roku 1986 stejnojmenný environmentálně kulturní časopis, založila a rozvíjí ekologické poradenství v České republice a vybudovala Centrum Veronica Hostětín, kde ověřuje teoretické poznatky na modelových projektech udržitelného rozvoje. Odborná a vzdělávací činnost je určena pro nejširší veřejnost, odborníky, představitele a pracovníky veřejné správy, vzdělávací instituce, jiné nevládní organizace, učitele a studenty středních i vysokých škol, malé a střední podniky. Veronika proto vítá možnost aktivního zapojení se projektu, zejména do práce do platformy UR.

Věnuje se výzkumu a vzdělávání v tématech ochrana klimatu, úspory energie a obnovitelné zdroje udržitelná spotřeba (green procurement) ? zelená domácnost, zelený úřad a firma participace veřejnosti v plánovacích a rozhodovacích procesech
udržitelný regionální rozvoj ochrana přírody a krajiny.

Poskytuje expertní analýzy a oponentury strategií, koncepcí, legislativy zprostředkování mezioborových diskusí koordinaci expertních pracovních skupin k aktuálním environmentálním kauzám environmentální poradenství vzdělávání odborné a laické veřejnosti ? přednášky, semináře, exkurze, konference, panelové diskuse, kulaté stoly, besedy, exkurze modelovými projekty v Hostětíně: kořenová čistírna, obecní výtopna na biomasu, moštárna a sušírna ovoce, příklady ekologického stavitelství, pasivní dům.

Zapojené osoby

  • Yvonny Gaillyová

Odkazy