Katedra environmentálních studií FSS MU

fss_muniKatedra environmentálních studií Fakulty sociálních studií (FSS MU) realizuje výuku, která úzce souvisí se zaměřením projektu.

Třebaže jsou dnešní ekologické problémy způsobeny lidskou společností, věda na ně často reaguje pouhým přírodovědným monitorováním škod a hledáním technologických řešení. Obor Environemntální studia naproti tomu nahlíží tuto problematiku ze společenskovědní/humanitní perspektivy. Jeho cílem je pochopit, na pozadí základních znalostí přírodovědných, historické a kulturní zdroje ekologické krize a hledat možná východiska v konkrétních souvislostech sociálních, ekonomických, právních, politických, religionistických a dalších. Masarykova univerzita a Katedra environemtnálních studí, která je úzce spolupracuje s některými regionálními neziskovými organizacemi, hrají důležitou roli v procesu navazování užší regionální spolupráce v oblasti environmentálního vzdělávání.

V průběhu projektu dojde k zapojení studentů a pedagogů Masarykovy univerzity do plánovaných aktivit a k šíření získaných poznatků a zkušeností v moravském regionu. Masarykova univerzita tak přispěje k širšímu využití výsledků projektu.

muni

 

Zapojené osoby

  • Naďa Johanisová

Odkazy