Přírodovědecká fakulta JČU

prfjcuPřírodovědecká fakulta JU vznikla z Biologické fakulty JU (založené 1991) dne 1. 8. 2007. Došlo tak k rozšíření odborného studia biologických oborů o chemické, fyzikální, matematické a informativní studijní programy a víceoborové vzdělávání budoucích učitelů. V současné době je možno studovat na 9 katedrách a 4 ústavech ( http://shp.prf.jcu.cz/binowiki/index.php?n=BINOLUPA.Katedry.)

jcu

Magisterské a doktorské studijní programy jsou doplněny o terénní výzkumy v mnohdy exotických zemích jako je Papua Nová Guinea, Arktida, Afrika či mořské oblasti vyhledávané zejména pro praktika mořské zoologie.

V průběhu let PřF zastřešila četné spolupráce studentů s českými i zahraničními výzkumnými týmy univerzit i ústavů.

Od založení PřF (respektive BF v roce 1991) je kladen vysoký důraz na denní setkávání studenta s vědeckým pracovníkem, který je mezinárodně aktivní. Filozofií práce se studentem je, že věda a výzkum je tím, co vysokou školu v kvalitě výuky nejvíce odlišuje od střední školy. Snaží se své studenty vzdělávat pomocí výsledků z praktických výzkumů více než reprodukováním stále stejných, teoretických poznatků. V současné době na PřF ju studuje 1024 studentů.

Zapojené osoby

  • Veronika Holcová
  • Lucie Ungrová

Odkazy