Biologické centrum AV ČR

logo_bcavcr

Biologické centrum AV ČR slučuje pět českobudějovických vědeckých ústavů (entomologický, hydrobiologický, parazitologický, molekulární biologie rostlin a půdní biologie) se společnou technickohospodářskou správou biologických pracovišť.

Součástí aktivit vědeckých pracovníků Biologického centra je pedagogická činnost, úzká spolupráce s Jihočeskou univerzitou ve vědě a výzkumu, výchově studentů i rozvoji společného areálu. Laboratoře Bilogického centra zajišťují vědeckou výchovu téměř stovky doktorandů Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity.

 

Český národní komitét pro program UNESCO Man and the Biosphere (dále jen ČNK MAB) zastupuje Českou republiku v mezinárodním programu organizace UNESCO -Man and the Biosphere - MAB. MAB je mezivládní program (zapojuje více než 130 členských států UNESCO), zaměřený na mezioborovou spolupráci při studiu vzájemných souvislostí a zpětných vazeb mezi člověkem a prostředím i při zpracování výsledků výzkumu pro různé úrovně uživatelů ve sféře plánování a rozhodování a v oblasti ekologické výchovy.
ČNK MAB je pod gescí Akademie věd ČR, sekretariát komitétu je organizačně zařazen do Biologického centra, v. v. i.

 

Zapojené osoby

  • Eva Jelínková

Odkazy