KA 5 - Školící aktivity

Rozvoj kompetencí pro mezinárodní odborný dialog, týmové řešení projektů,komunikaci v cizím jazyce. Tvorba předpokladů pro absolvování zahraničních stáží a odborných praxí v rámci projektu.

VCSE kurzy:
- Human Ecology (University of Geneva) - každoročně ZS (3x za dobu trvání projektu)

 • - Sustainable Spatial and Regional Development (University of Graz) - pouze 2012, LS
 • - European Virtual Seminar on Sustainable Development (Open University of the Netherlands) - každoročně ZS (3x za dobu trvání projektu);vyžaduje zapojení expertů v rámci ČR
 • - Corporate Sustainability and Natural Resources (University of Macedonia) - zatím neurčeno
 • - kurz Globalizace obohacen o metodiku výuky pomocí případových studií
 • - e-learningové kurzy - program ISPoS

Společné letní školy našich a zahraničních studentů v ČR

 • - Letní škola programu ISPoS
 • - Závěrečná letní škola VCSE

Nabídka školících aktivit formou seminářů a školení

 • - spolupráce s Local Food Links, Bridport, West Dorset, Velká Británie: (každoroční ) týdenní návštěvy zahraničních odborníků v ČR a vedení interaktivních seminářů se studenty.
 • - ZK: semináře pro studenty, studentky, akademické pracovníky a pracovnice - možnosti účasti veřejnosti na rozhodování, legislativní minimum, připomínková řízení, EIA
 • - Konzultace pro členy sítě zajištěné Veronicou, 1-denní akce - seminář
 • - Příprava a vydání vzdělávacích textů a dalších publikací orientovaných na Policy Development: 3 texty pro výuku