KA 3 - Zahraniční stáže a odborné praxe

Pro pedagogické pracovníky zapojení do mezinárodních sítí spolupráce, pro studenty vyvrcholení školících aktivit v KA5

COŽP UK

 • Zahr. stáže studentů na univerzitách VCSE a dalších univerzitách COPERNICUS Alliance.
  • 5-ti denní stáž a exkurze na: Leuphana Universität Lüneburg a RCE Hamburg (Lüneburg, Německo 1/2012), Karl-Franzens-Universitaet Graz a RCE Graz - Styria (Graz, Rakousko, 5/2012), Open Universiteit Nederland a RCE Rhine - Meuse (Heerlen, Holandsko, 5/ 2013)
 • Zahraniční stáže pedagogických pracovníků

5 univerzit, týdenní stáž

 • Stáž s účastí studentů či pedagogických pracovníků FSS MU na  Ecological Economics and Integrated Assesment Unit at the Universitat Autonoma de Barcelona
 • Účast na tématicky zaměřených konferencích a workshopech

Veronica

 • 3 dlouhodobé stáže pracovníků Veronicy v Centre for Alternative Technology (3x 1 měsíc),
 • 4 krátkodobé cesty (3x2 týdny, 2 x 1 týden)

COŽP UK pro TUL Liberec

 • Měsíční stáž na University of Edinburgh, The Moray House School of Education
 • 14-ti denní stáž na Leuphana Universität Lüneburg (Institut für integrative Studien)
 • 3 týdenní stáž na The Helsinki University Centre for Research and Development of Higher Education

JU PřF
Zkušenosti studentů a rozpracování metodik pro mezioborovou výuku pedagogických pracovníku, např. Science-policy-stakeholders gap, strategické plánování, "Agent Based" modelů aj.

 • Studijní doktorandská stáž Norwegian Forest and Landscape Institute,Krajina euroregionů - mezioborová poznávací exkurze; euroregiony na hranicích ČR; 6ti denní kurz/3roky;
 • Kurz strategického plánování v lesích; Modrava (ČR) - Finsterau (Německo); mezioborová výuka studentů VŠ
 • Stáž Institut für Soziale Ökologie, Alpen-Adria Universität Klagenfurt, Vídeň, Rakousko;
 • Stáž Institute for Environmental Studies, Wageningen University, Wageningen, Holandsko;
 • Konzultační schůzka Institut für Soziale Ökologie, Alpen-A