Projekt MOSUR byl úspěšně zakončen

Dne 26. 9. byla příslušným orgánem MŠMT schválena závěrečná monitorovací zpráva našeho projektu a tím byla oficiální část projektu - financovaná z prostředků ESF - ukončena. To ovšem neplatí pro různé aktivity, které byly projektem zahájeny, resp. inovovány a které poběží dál.