KA 2 - Tuzemské stáže a odborné praxe

KA tvoří řada stáží a odborných praxí, které budou probíhat v režii žadatele i jeho partnerů. Povedou k propojení jejich odborných poznatků získaných v rámci studia s praxí v organizacích komerčního nebo nevládního sektoru. Součástí je provedení evaluace nezbytné pro zajištění udržitelnosti projektu po jeho skončení.

Jedná se o:

COŽP:

 • Dlouhodobá (jednoroční) praxe pro studenty v prostředí komerční firmy.
 • Evaluační studie vycházející z analýzy a evaluace vznikající sítě spolupráce celkem 9 partnerů, která bude probíhat kontinuálně po celou dobu řešení projektu.

Business Leaders Forum:

 • Stáže pro studenty v končícím magisterském cyklu v délce 1 měsíce.
 • 2x (každý rok) stáže ve firmách organizacích
 • 2x Réunion - setkání absolventů stáží se zástupci zúčastněných firem  + pedagogičtí pracovníci - výměna zkušeností

JU PřF:

 • Tuzemský kurz výměny informací / soukromý sektor, podpora propojení teoretické výuky aplikované ekologie do praxe.

Veronica:

 • Stáže studentů FSS v partnerské organizaci Institut Veronica.  

Zelený kruh:

 • Stáže pro studenty v neziskových organizacích, které se zabývají problematikou ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje.
 • VŠFS:
 • Odborné praxe v prostředí severočeských podniků a institucí. celkem 6 zajištěných akcí v délce 2-4 týdnů.
 • Semináře pro absolventy odb. praxí